Nahlášení poruchy

Správné fungování terminálu je závislé na více stranách, ať už se jedná o systém, ke kterému je terminál připojen a tímto systémem ovládán, mobilní síť, vzdálenou komunikaci terminálu se servery nebo platební bránu atd.

Zákazník tak může kontaktovat podporu z důvodu poruchy terminálu, ale závada je například v zařízení, ke kterému je terminál připojen nebo je terminál tímto zařízením blokován.

Před tím, než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím informace o nejčastějších technických potížích a jejich příčinách.

Nahlášení poruchy

+420 608 972 140
+420 608 196 267
PO – PÁ 9:00h -17:00h
Mimo tuto pracovní dobu nebo během svátků nás můžete kontaktovat mailem, nebo zanechat vzkaz v hlasové schránce. Požadavku se budeme věnovat co nejdříve.

Servis nefunkčního zařízení

Pokud po vlastní diagnostice shledáte terminál nefunkčním, je možné jej poslat do servisu.

  1. Stáhněte si servisní formulář a vyplňte jej ručně nebo přímo v počítači.
  2. Odpojte zařízení a zabalte jej společně s vytištěným formulářem.
  3. Zabalené zařízení zašlete na naši adresu:
    JIMARK s.r.o.
    Na Jarově 2425/4
    130 00 Praha 3

Jaké informace uvádět při hlášení poruchy?

Název provozovatele systému.
Alespoň jeden identifikátor terminálu, jako je jeho sériové číslo, Machine ID, Monyx ID nebo vlastní název profilu automatu uvedený ve správě NAYAX DCS
Stav zařízení pro nahlášení poruchy nebo detailně specifikovaný dotaz.

Kde najít sériové číslo?

Na zadní části terminálu.

Během startu terminálu po připojení k napájení.

Postrádá-li terminál komunikaci se zařízením, sériové číslo je zobrazeno na displeji pod vykřičníkem.

Kliknutím na MENU > Terminal info.

Funguje pouze, je-li MENU terminálu aktivní.