Nejčastější technické potíže

Vlastní diagnostika online

Každý provozovatel má přístup do vzdálené správy NAYAX DCS pro správu zařízení, kde je mimo jiné možné získat informaci o stavu zařízení.

  1. Otevřete online správu NAYAX DCS na my.nayax.com.
  2. V Operation > Machines vyberete konkrétní profil automatu.
  3. Na zvoleném profilu klikněte na Info > Last Alerts, kde najdete poslední upozornění ohledně terminálu.

Příklady upozornění při blokaci či ztrátě komunikace:

No VMC Communication

Není navázána komunikace mezi terminálem a druhou stranou (VMC).

MDB Poll stopped

Komunikace M.D.B s terminálem byla zastavena.

Pulse Inhibited

Terminál je blokován od zařízení, ke kterému je připojen.

Vlastní diagnostika dle stavového kódu

Je-li terminál blokován, nemá komunikaci se zařízením anebo postrádá komunikaci s mobilní sítí, jeho displej zobrazí hlášení – Platby pouze v hotovosti / Cash Only.

Displej terminálu ukáže kód stavu, ve kterém se terminál nachází.  Například stav V00.

Kód „V“

= komunikační problém se zařízením, ke kterému je terminál připojen

V00 = žádná komunikace MDB s VMC – stroj může pokračovat v práci, ale postrádá komunikaci s terminálem. Důvod: přerušený kabel, chyba v zapojení terminálu, komunikace mezi terminálem a automatem nebyla navázána

V01 = MDB je v neaktivním stavu, čeká na inicializaci od VMC (automatu)

V02 = MDB blokováno od VMC – problém se strojem, který blokuje terminál pro možnost platby

V04 = MDB Session Idle State, kredit poskytnutý VMC – VMC je stále v nečinném stavu, to znamená, že kredit byl zaslán do stroje, ale stroj doposud neodpověděl.

Kód „M“

= problémy s komunikací modemu

M00 = terminál nekomunikuje s modemem

M01 = restart modemu, modem se spouští

M02 = modem nemůže navázat připojení prostřednictvím SIM

M03 = modem nemůže navázat připojení prostřednictvím LAN a SIM

Nejčastější síťové problémy

Terminál nefunguje a jeho displej zobrazuje jeden ze stavů problému s modemem

Zkontrolujte, je-li k terminálu připojena anténa
Zkontrolujte, zdali je v terminálu správně vložena SIM karta, případně kartu vyjměte a očistěte její kontakty.
Terminál může postrádat signál z důvodu umístění v celokovovém rozvaděči. proto také otevřete rozvaděč, odpojte a následně připojte terminál k napájení.

Terminál se snaží připojit k síti GSM, na displeji je zobrazen nápis NAYAX, poté odpočítávání času

Několikrát terminál restartujte odpojením a následným připojením k napájení. Platí pro modely VPOS Touch a ONYX.
Zkontrolujte, je-li k terminálu připojena anténa.
Zkontrolujte, zdali je v terminálu správně vložena SIM karta, případně kartu vyjměte a očistěte její kontakty.

O síle signálu RSSI

Síla signálu je uvedena jako RSSI.

  • Hodnota RSSI se pohybuje od 1-31.
  • Terminál je schopen dobře fungovat od hodnoty signálu RSSI 7.
  • Pokud je hodnota nižší než 7, terminál již nemusí mít spojení.
  • Nemá-li terminál žádný signál, na displeji se zobrazí údaj RSSI 99.

Model AMIT+VPOS po spuštění zobrazí INIT NETWORK FLR a poté přejde do stavu „CASH ONLY“:

INIT NETWORK FLR znamená, že SIM není zaregistrována v síti.
Zkontrolujte, zda je ve slotu modulu AMIT správně zasunuta SIM karta, případně ji vyjměte a očistěte kontakty.
Terminál může postrádat signál z důvodu umístění v celokovovém rozvaděči. proto také otevřete rozvaděč, odpojte a následně připojte terminál k napájení.

Terminál po spuštění zobrazí MODEM INIT FLR a poté přejde do stavu odpočítávání parametru MRST

MODEM INIT FLR znamená, že modem nemůže úspěšně navázat spojení.
Ujistěte se, že je anténa připojena k zařízení a vedena mimo kryt stroje.